Tập Lái
19/2/14
21
22
3
bề rộng chiếm dụng tưởng nhỏ hóa ra cũng chẳng kém xe 4 bánh, tính ra số người chở được bằng phân nửa thì quá là "ích kỷ" khi tham gia giao thông.
 
Tập Lái
16/1/14
1
30
18
Em cũng máu 1 con, nhưng hình như về tới VN chắc tầm 20k obama tự nhiên em chùng xuống. Phải chi các bác ở trên khuyến khích cái dòng này cho nó văn minh xã hội mà ưu đãi thuế thì hay biết mấy.