Hạng D
20/2/12
1.947
2.744
113
Bộ mặt và ấn tượng đầu tiên của du khách khi đến TPHCM- thành phố thông minh ( theo Google).

thiết nghĩ, nên bảo tồn và phát huy nét đặc trưng này.
Spam dữ vậy cha nội! Thăng hạng không phê duyệt kiểu spam này nghen.:eek: