23/10/06
14.638
5.121
113
Nạp tạm năng lượng với bánh mì đen, mỡ muối kiểu Nga và dưa chuột muối made in Rusia

[Offroad xe 2 bánh] Đèo Gia Bắc - Di Linh
[Offroad xe 2 bánh] Đèo Gia Bắc - Di Linh
[Offroad xe 2 bánh] Đèo Gia Bắc - Di Linh
 
23/10/06
14.638
5.121
113
Chờ khá lâu, trời cũng đổ mưa. E đi ngược lại tìm anh em phía sau. Trời mưa là con đường sẽ trơn như mỡ...

[Offroad xe 2 bánh] Đèo Gia Bắc - Di Linh
 
23/10/06
14.638
5.121
113
Xe nó vật...

Có những lúc xe và con đường không tha thưa cho nhau...xe thì đẩy hoài không lên, con đường thì vẫn như bôi mỡ...

[Offroad xe 2 bánh] Đèo Gia Bắc - Di Linh
 
23/10/06
14.638
5.121
113
Chiều muộn, ae cũng tập trung hết xuống suối và nghỉ ngơi. Kết thúc ngày 1

[Offroad xe 2 bánh] Đèo Gia Bắc - Di Linh
[Offroad xe 2 bánh] Đèo Gia Bắc - Di Linh
[Offroad xe 2 bánh] Đèo Gia Bắc - Di Linh