Hạng F
17/8/09
7.876
343
83
Sài Gòn <---> Hà Nội
Re:OS.XNL - Hình ảnh hành trình SAPHIR Dalat Hotel - Summer Aug 2012

Bác Bỗng, thành viên OX cũng đến chúc mừng buổi họp, cho em ké cái ảnh tý
OS.XNL - Hình ảnh trang 1 và 11 -Hành trình SAPHIR Dalat Hotel - Summer Aug 2012

OS.XNL - Hình ảnh trang 1 và 11 -Hành trình SAPHIR Dalat Hotel - Summer Aug 2012

OS.XNL - Hình ảnh trang 1 và 11 -Hành trình SAPHIR Dalat Hotel - Summer Aug 2012

OS.XNL - Hình ảnh trang 1 và 11 -Hành trình SAPHIR Dalat Hotel - Summer Aug 2012


Tặng bác khanghuynh
OS.XNL - Hình ảnh trang 1 và 11 -Hành trình SAPHIR Dalat Hotel - Summer Aug 2012

OS.XNL - Hình ảnh trang 1 và 11 -Hành trình SAPHIR Dalat Hotel - Summer Aug 2012

OS.XNL - Hình ảnh trang 1 và 11 -Hành trình SAPHIR Dalat Hotel - Summer Aug 2012
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
17/8/09
7.876
343
83
Sài Gòn <---> Hà Nội
Re:OS.XNL - Hình ảnh hành trình SAPHIR Dalat Hotel - Summer Aug 2012

Cuộc họp trù bị đã thành công rực rỡ. Kết thúc bằng những cái bắt tay, ôm hôn đầy lưu luyến, hẹn gặp lại các bác 40h nữa!
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
 
Hạng D
15/8/10
2.436
12
38
Re:OS.XNL - Hình ảnh hành trình SAPHIR Dalat Hotel - Summer Aug 2012

215669_3627005833427_372539972_n.jpg


300743_3627006073433_707721679_n.jpg


578688_3627006313439_1171868597_n.jpg
 
Hạng D
15/8/10
2.436
12
38
Re:OS.XNL - Hình ảnh hành trình SAPHIR Dalat Hotel - Summer Aug 2012

255324_3627006433442_295241187_n.jpg


523080_3627006793451_748979755_n.jpg


418585_3627006993456_2103822038_n.jpg
 
Hạng D
15/8/10
2.436
12
38
Re:OS.XNL - Hình ảnh hành trình SAPHIR Dalat Hotel - Summer Aug 2012

431107_3627007273463_850116923_n.jpg


292479_3627007393466_1828188138_n.jpg


255369_3627007513469_2070701808_n.jpg
 
Hạng D
15/8/10
2.436
12
38
Re:OS.XNL - Hình ảnh hành trình SAPHIR Dalat Hotel - Summer Aug 2012

531113_3627007873478_1606419758_n.jpg


424187_3627008193486_1628773835_n.jpg


215632_3627008433492_1245200949_n.jpg
 
Hạng D
15/8/10
2.436
12
38
Re:OS.XNL - Hình ảnh hành trình SAPHIR Dalat Hotel - Summer Aug 2012

255535_3627008753500_756598322_n.jpg

Quả chốt đây: U và con dê quý.
546728_3627008873503_1253411762_n.jpg
 
Hạng D
4/9/07
1.453
735
113
Bờ bến lạ
Re:OS.XNL - Hình ảnh hành trình SAPHIR Dalat Hotel - Summer Aug 2012

Sao thiếu em ta ????? ...............Lạ....................
 
Chi Hội Phó XNL
30/10/09
5.093
1.086
113
saigon
Re:OS.XNL - Hình ảnh hành trình SAPHIR Dalat Hotel - Summer Aug 2012

Công nhận: Bell dìm hàng dã man. Thôi dê ơi, U theo cái đồ tàu nhà con cho nó lành!!!!