Hạng D
13/11/15
1.606
3.550
113
Nguyên nhân cháy, có thể là người đi đường vừa chạy xe máy, vừa hút thuốc và quăng tàn thuốc xuống đường, ngay lúc này tài xế xe khách trờ tới không kịp thắng và cuốn tàn thuốc vào gầm xe, kéo lê tầm chục mét. Tàn thuốc bắt vào bình xăng xe máy, bình xăng xe khách và gây cháy. Một độc giả trên vnexpress.net chia sẻ.
 
Hạng F
4/4/15
8.481
10.058
113
sài gòn
Nguyên nhân cháy, có thể là người đi đường vừa chạy xe máy, vừa hút thuốc và quăng tàn thuốc xuống đường, ngay lúc này tài xế xe khách trờ tới không kịp thắng và cuốn tàn thuốc vào gầm xe, kéo lê tầm chục mét. Tàn thuốc bắt vào bình xăng xe máy, bình xăng xe khách và gây cháy. Một độc giả trên vnexpress.net chia sẻ.
Độc giả vnexpress này chắc từ hô li gút về