Tập Lái
27/8/20
5
1
3
37
Em thì thấy mê cái dáng hatchback này quá. Hoặc wagon như bên châu âu hay chuộng thì ngon.
 
Tập Lái
25/2/17
26
4
3
44
Đẹp, nội thất hiện đại nhìn không bị nhựa
Về VN lăn bánh k dưới 1 tỉ.