Hạng D
17/8/09
4.676
179
63
42
Suven có ý kiến là weekend nào đó sẽ đi cafe sáng , xong kéo thẳng ra Cần Giờ ăn hải sản rồi chiều về
Đường nghe nói đẹp lắm nên anh em ta có thể hấp diêm nhau thoải mái . Đề cử xe có cục chống bắn tốc độ Louis Vuitton của bác Linh mở đường
21.gif
 
  • Like
Reactions: Quy Sắc
Hạng D
9/4/05
4.489
65
48
46
Suven nói riêng với bác à :mad:
Nhưng thôi em là số 2 cũng được - đường chắc đã xong hết chưa - lần trước khai trương với thông xe mà đi như xxx
 
Hạng D
9/4/05
4.489
65
48
46
Em mới cập nhật thêm phòng truyền thống ở trang 1

Mời các bác thăm quan
Trận siêu cúp hôm qua em chờ Lê Gia gửi tư liệu rồi nhờ biên tập viên Ocsen của em bình luận
 
Hạng D
9/4/05
4.489
65
48
46
haobui nói:
HT sao ko đưa hình ảnh BFC vô địch vào truyền thống luôn đi ?

Nó nằm ở mục truyen thông của câu lạc ôộ mà bác
Thớt hình ảnh BFC vô địch của bác Moon sáng tác ấy
 
Hạng D
9/4/05
4.489
65
48
46
Báo cáo các bác em mới cập nhật phòng truyền thống BFC
Các bác vào xem lại hình ảnh ăn chơi của chi hội qua các điểm mốc và tiếp tục phát huy trong năm 2012 nhé