Hạng B2
25/2/18
217
235
43
37
Có cụ nào có sử dụng Tourneo chia sẻ cho em ít kn với, gia đình tính mua 1 chiếc phục vụ du lịch đông người. Thấy xe to mà máy 2.0 k biết có yếu quá k