Hạng B2
25/2/18
323
407
63
38
Có cụ nào có sử dụng Tourneo chia sẻ cho em ít kn với, gia đình tính mua 1 chiếc phục vụ du lịch đông người. Thấy xe to mà máy 2.0 k biết có yếu quá k