Hạng C
20/4/06
825
471
63
May quá, bỏ cái thắng tay thần thánh rồi à. Tưởng vẫn cố chấp giữ làm kỷ niệm chứ :)