Hạng B2
23/11/09
115
107
43
HCM
Cốp sau chia làm 2 phần. Phần mở lên và phần mở xuống.
Chắc thiết kế để gia đình đi picnic.
 
Hạng B1
5/5/04
65
1.167
83
Saigon
Mới nhìn ngoại thất thì đời sau thường ko đẹp bằng đời trước nhưng khoảng 1 năm thì nhìn lại nó lại đẹp mê hồn, BMW nó hay ở chỗ đó.