Hạng B2
26/10/07
381
247
43
36
Ở TT Mỹ, Porsche Cayenne cao giá nhất trong đám Luxury Midsize SUV : Mer, Bim, Audi, Lexus, Genesis, Acura, Lincohn , Cadillac ....
check giá Lexus RX350 mới té ngửa, ở Mỹ rẻ nhất nhưng về VN thành đắt nhất.

View attachment 2727396View attachment 2727397View attachment 2727398View attachment 2727399
cần đâu xa, ở TT Mỹ: GLS và X7 cùng giá, cùng nơi sản xuất (Mỹ), cùng option tương tự.
Về VN: 1 con 4b9, 1 con 7b1 sau sửa lại còn 6b9.
Vãi đạn