Hạng D
18/12/11
3.581
10.594
113
Hạng D
24/10/15
3.276
2.214
113
32
Haha... Mấy cha này tự sửa còn tốn hơn gara sửa nhiều! Đã từng thấy 1 cha tự thay tốn tới... 2 cái hộp số mới được 1... KKK
Nó cũng là đam mê mà cụ. Ai có chạy xe cũ rồi mới biết