Hạng B2
4/10/12
415
379
63
Tp Vũng Tàu
Xác nhận
confirm
Bới lại Thớt tý
E không có ý định Modified Headlight, chỉ Plug & Play. Đèn đóm xe e còn mỗi cặp Lowbeam là chưa đụng đến. Đang Có ý định thay cặp bong Stock bằng OSRAM Xenarc D4R mà giá cũng chát quá!!! Cũng không biết có sáng thêm (đọc thì đề cập là hơn) và sáng xa hơn k?
[Project A] Nâng cấp đèn gầm LED fog light Forester 14+
 
Hạng B2
30/8/10
205
164
43
Xác nhận
confirm
Bới lại Thớt tý
E không có ý định Modified Headlight, chỉ Plug & Play. Đèn đóm xe e còn mỗi cặp Lowbeam là chưa đụng đến. Đang Có ý định thay cặp bong Stock bằng OSRAM Xenarc D4R mà giá cũng chát quá!!! Cũng không biết có sáng thêm (đọc thì đề cập là hơn) và sáng xa hơn k?
View attachment 1601804

Sáng hơn thì có thể, cũng giống như Philips tăng sáng. Chứ xa hơn thì ko vì nó phụ thuộc vào thiết kế choá đèn rồi. KKK.