Hạng D
26/9/09
1.599
4.190
113
hàng này hot ko mí A
hiện đang nhận booking

1. shophouse : chưa có gía

2. Penhouse
Mức giá Min-Max của 4 căn:
East PH.02 - VND 25-26.4 tỷ
East PH.03 - VND 26.1-27.5 tỷ
East PH.04 - VND 35.5-37.3 tỷ
West PH.03 - VND 22.5-23.7 tỷ
(Giá trên không bao gồm VAT và Phí Bảo trì)
Quận 2 : Masterise Lumiere Riverside hay Masteri Parkland (cũ)