Hạng B2
18/12/14
124
52
28
35
Nếu a 50 60 rồi thì ở được
Còn 20 30 thì kiếm chỗ cao ráo mà ở

Q7 khoảng 20 năm nữa, lúc nào nó cũng ngập ngang thắt lưng, mưa hoặc triều cường thì chỉ có lên lầu ngồi.
khiếp, cụ lo xa thế
 
Hạng B2
25/4/15
384
369
63
42
bạn em ở q7, nói vẫn y như cũ, có đc như các bác lên báo nói đâu