Hạng B1
18/12/14
66
14
8
34
Nếu a 50 60 rồi thì ở được
Còn 20 30 thì kiếm chỗ cao ráo mà ở

Q7 khoảng 20 năm nữa, lúc nào nó cũng ngập ngang thắt lưng, mưa hoặc triều cường thì chỉ có lên lầu ngồi.
khiếp, cụ lo xa thế
 
Hạng B2
25/4/15
215
124
43
41
bạn em ở q7, nói vẫn y như cũ, có đc như các bác lên báo nói đâu