Hạng B2
16/11/17
113
51
29
Để đầu tư phát triển khu du lịch hậu cần sau cảng và logistics, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Sở Xây dựng nghiên cứu, rà soát quỹ đất ở các khu vực chưa giao cho chủ đầu tư để điều chỉnh khu vực quy hoạch tại Quảng Yên.

Quảng Ninh - Điều chỉnh quy hoạch 3000-5000ha đất để xây dựng khu du lịch

Quảng Ninh đầu tư phát triển khu dịch vụ hậu cần sau cảng và logistics

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa mới tổ chức cuộc họp về việc rà soát các quy hoạch, quỹ đất trên địa bàn Thị xã Quảng Yên để phát triển dịch vụ cảng biển, logistics. Theo thông tin từ cuộc họp cho thấy, hiện tổng diện tích xây dựng cảng trên địa bàn TX Quảng Yên là 312,24 ha; tổng số diện tích đất phục vụ dịch vụ cảng biển, logistics tại đây là 936,15 ha, tập trung ở Khu vực Đầm Nhà Mạc là 817,45 ha; khu vực sông Khoai – Uông Bí là 118,7 ha. Các diện tích này nằm trong các dự án đã ổn định về quy hoạch để phục vụ dự án và khu vực bên ngoài có nhu cầu.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Sở Xây dựng nghiên cứu, rà soát quỹ đất ở các khu vực chưa giao chủ đầu tư để điều chỉnh quy hoạch, đảm bảo có quỹ đất ưu tiên phát triển khu dịch vụ hậu cần sau cảng và logistics tại khu vực Quảng Yên với quy mô khoảng 3.000 đến 5.000 ha.

Do đó, để có quỹ đất đầu tư phát triển khu dịch vụ hậu cần sau cảng và logistics tập trung tại khu vực Quảng Yên, cần đánh giá lại toàn bộ quy hoạch sử dụng đất kết hợp với việc rà soát trong tổng thể phát triển thị xã, phát triển vùng để có cơ sở đề xuất.

Lãnh đạo tỉnh cho biết, trên cơ sở định hướng quy hoạch xây dựng và thực trạng các dự án như Khu công nghiệp Amata, Nam Tiền Phong, Bắc Tiền Phong đã được giao chủ đầu tư, việc nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch chỉ xác định ở các khu vực chưa giao chủ đầu tư. Đồng thời, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Sở Xây dựng chủ trì rà soát, tham mưu cho tỉnh quy hoạch sử dụng đất rừng khu vực này đảm bảo lộ trình phát triển dịch vụ cảng biển, logistics.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Giao thông Vận tải làm đầu mối tham mưu cho tỉnh về dự án nạo vét luồng sông Chanh và khu neo đậu tàu tại TX Quảng Yên theo hướng xã hội hóa, để trình Bộ Giao thông Vận tải xem xét. Đồng thời, Sở Công Thương có nhiệm vụ làm đầu mối rà soát, nghiên cứu kho cảng xăng dầu trên địa bàn thị xã để tham mưu cho UBND tỉnh.

Quảng Ninh mong muốn trở thành trung tâm du lịch quốc gia kết nối với các trung tâm du lịch quốc tế lớn của khu vực và thế giới thông qua đường biển

Quảng Ninh - Điều chỉnh quy hoạch 3000-5000ha đất để xây dựng khu du lịch

Ngày 23/4/2019, Tỉnh ủy Quảng Ninh ban hành nghị quyết số 15-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển cảng biển và dịch vụ cảng biển trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Nghị quyết được ban hành hướng tới mục tiêu xây dựng khu vực cảng biển Quảng Ninh được định vị và có thương hiệu, khả năng cạnh tranh cao, đáp ứng tốt nhu cầu trong nước và quốc tế; doanh thu dịch vụ cảng biển góp phần vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao giá trị gia tăng, tỷ trọng đóng góp ngành dịch vụ trong GRDP của tỉnh; hình thành các trung tâm dịch vụ logistics chất lượng cao, đồng thời khai thác tiềm năng, phát triển đa dạng các loại dịch vụ có lợi thế; phát triển mạnh du lịch biển, trở thành trung tâm du lịch quốc gia kết nối với các trung tâm du lịch quốc tế lớn của khu vực và thế giới thông qua đường biển.

Theo nghị quyết, Quảng Ninh đã đề xuất đầu tư xây dựng kho bãi, khu hậu cần logistics, cảng cạn, trong đó ưu tiên phát triển khu dịch vụ hậu cần sau cảng và logistics tại khu vực Quảng Yên với quy mô khoảng 3.000 – 5.000 ha.