26/8/20
1
0
1
31
Kênh 2 có vẻ đặt ko có hay cho lắm, 2 tần số gần nhau sẽ cộng hưởng sóng và nghe sẽ bị rè.