Tập Lái
14/9/15
11
22
3
37
Ý hay đó a, mà vậy phải chừa hành lang từ phòng sau ra phòng trước và phải làm sau khi a hoàn công xong căn nhà. Từ 50m2 trở xuống không chừa, chiều dài nhà từ 9m trở xuống cũng không chừa. 50m2 trở lên mới chừa, chiều dài nhà từ 9m đến 15m thì chừa 1m, trên 15m thì chừa 2m. Ngặt cho mấy nhà trên 50m2 có tí xíu mà điên cái đầu vụ chừa này.
50m2 ở đây là diện tích sau khi trừ lộ giới hay dt đất công nhận trên sổ vậy anh?
 
  • Like
Reactions: Tommyteo