Hạng B2
20/9/04
319
7
18
44
Ha Noi
RE: QX56 tại SG

Cái ảnh chụp sau đít vừa xa vừa tối vì ngược sáng...Tiếc quá.:)