Thảo Luận Rã xác Tempra.

Hạng B1
24/1/08
84
6
18
Thước lái còn ngon không Bác, xe em lâu nay thì chạy vẫn bình thường, nay đưa vào trường dạy lái mới biết là vòng quay lớn quá nên không đi bài vào đường vuông góc được. Không biết Tempra nó vậy hay là do chủ củ họ đã làm lại thước lái?