Hạng D
4/11/13
3.990
2.065
113
Xe này với Peugot cũng khá giống nhau về VN chắc vui có cái cạnh tranh giá
 
Hạng D
3/10/15
3.850
3.320
113
Hồi trước qua Q.7 hỏi chiếc Renault Latitude mà tiệm Renault đưa cho cuốn catalogue rồi đi về chờ có xe nó kêu.