Hạng D
4/11/13
4.176
2.140
113
Xe này với Peugot cũng khá giống nhau về VN chắc vui có cái cạnh tranh giá
 
Hạng F
3/10/15
7.299
8.400
113
Hồi trước qua Q.7 hỏi chiếc Renault Latitude mà tiệm Renault đưa cho cuốn catalogue rồi đi về chờ có xe nó kêu.