Hạng D
24/8/14
4.219
10.346
113
Ngoại hình thì đẹp đó. Nhưng sao " nội hình" có vẻ không hợp mắt lắm. Đặc biệt là màn hình và taplo.
Chắc tại mình quen dòm màn hình bé ???
Kiểu thiết kế đó của Telsa đó bác dân Mỹ chuộng kiểu thiết kế đó lắm :D