Hạng B1
28/4/10
53
1
8
56
Obituary - Chopped In Half

chất giọng death thật tuyệt
080402cool_prv.gif


Youtube=http://www.youtube.com/watch?v=xCUbAzli5vI
 
Hạng D
13/5/10
1.071
252
83
48
Một bài nhạc Rock ?
[tube]http://www.youtube.com/watch?v=ZJxz7QPxsGQ&feature=related[/tube]
 
Hạng D
13/5/10
1.071
252
83
48
Slow Rock
080402cool_prv.gif

[tube]http://www.youtube.com/watch?v=Ew4D36jzp00&feature=related[/tube]