Hạng B2
27/9/04
189
218
58
Bao nhiêu anh chị em “F0” chứng đã góp tiền mua xe cho mấy cá mập rồi ;);)
 
Hạng B2
8/7/15
144
57
28
Long An
Nói chung là nghèo nghèo như em nhưng cứ thấy mấy con này là nhảy vào rửa mắt và cào phím liền :D
Em thì đợi bác nào lấy về có cho thuê tự lái. Thuê chạy 1 vòng thôi hehe để trải nghiệm thử!!!