Hạng B2
5/6/09
108
1
18
58
Sao hỏng thấy em vậy Bác Tuấn, Em có mặt ngay hôm thành lập hội mà
Nói cho vui chứ em 21, 22 gì củng được he he
 
1/4/07
21.988
16.722
113
0913168658
hung la nói:
Sao hỏng thấy em vậy Bác Tuấn, Em có mặt ngay hôm thành lập hội mà
Nói cho vui chứ em 21, 22 gì củng được he he
Bác lặn sâu quá, nên anh em quên.
Minh có nhắc bác nhá.

to: anh Hùng Classic: Hôi Mitsubishi đăng ký cùng tham gia ủng hộ đám cưới 100 cặp nhé; có thể đến 3-50 chiếc từ Jolie trở lên.
Bác đọc được xác định giúp để nh em lên kế hoạch nhé.
 
Hạng C
4/10/10
903
29
28
52
Không 90 33 55 90 Tám
Em xin cập nhật danh sách tạm tính. Các anh tranh thủ xác nhận đăng ký và gửi cho em "dòng chữ tên xe cần in" sớm sớm đặng em có thể hoàn thành nhiệm vụ được chu đáo nhé.

1. Bản (Mustang)
2. Đệ (Mustang)
3. Đức (Giai Xòm)
4. Dũng (Lang bạt)
5. Duy (Suối Mơ, anh có nhiều xe, vầy làm mấy chiếc đây?)
6. Hải (Gà Lôi)
7. Hân (Jeep)
8. Hoàng (Buglover, hội trưởng)
9. Hùng (Classic Car VN, anh có nhiều xe, vầy làm mấy chiếc đây?)
10. Kha (Jnr, 2 chiếc)
11. Luân (Suối Tiên)
12. Ngọc (VW German)
13. Nhẫn (VW Beetle)
14. San (VW Beetle)
15. Tâm (Cá kHô, 2 chiếc)
16. Toàn Tắc Xông)
17. Trường (N360)
18. Tuấn (Tắc Xông, 2 chiếc)
19. Tuấn Đăng (Jeep)
20. Vũ (Peugeot)

21. Tâm (Toyota 1979)
22. Hùng (LA N360)
23. ... ... ...

Em nghĩ các anh có thể trao đổi số cho nhau, nếu thấy thích, hehehe. Làm sao cho anh em chúng ta ai ai cũng vui là tốt rồi.
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
15/3/12
529
8
18
Có bác nào thích số 15 của em không ? Em thích số có một chữ số hơn. he he he !
 
Tập Lái
4/10/12
6
0
0
cyberedsun nói:
Em xin cập nhật danh sách tạm tính. Các anh tranh thủ xác nhận đăng ký và gửi cho em "dòng chữ tên xe cần in" sớm sớm đặng em có thể hoàn thành nhiệm vụ được chu đáo nhé.

1. Bản (Mustang)
2. Đệ (Mustang)
3. Đức (Giai Xòm)
4. Dũng (Lang bạt)
5. Duy (Suối Mơ, anh có nhiều xe, vầy làm mấy chiếc đây?)
6. Hải (Gà Lôi)
7. Hân (Jeep)
8. Hoàng (Buglover, hội trưởng)
9. Hùng (Classic Car VN, anh có nhiều xe, vầy làm mấy chiếc đây?)
10. Kha (Jnr, 2 chiếc)
11. Luân (Suối Tiên)
12. Ngọc (VW German)
13. Nhẫn (VW Beetle)
14. San (VW Beetle)
15. Tâm (Cá kHô, 2 chiếc)
16. Toàn Tắc Xông)
17. Trường (N360)
18. Tuấn (Tắc Xông, 2 chiếc)
19. Tuấn Đăng (Jeep)
20. Vũ (Peugeot)

21. Tâm (Toyota 1979)
22. Hùng (LA N360)
23. ... ... ...

Em nghĩ các anh có thể trao đổi số cho nhau, nếu thấy thích, hehehe. Làm sao cho anh em chúng ta ai ai cũng vui là tốt rồi.

Anh Tuấn cho em đặt 1 badge như sau:
1- Thành viên: Khôi
2- Nội dung: Volkswagen Beetle - 1968.

Em chuyển tiền thanh toán vào tài khoản bác luôn nhé. Cám ơn anh.
 
Hạng C
4/10/10
903
29
28
52
Không 90 33 55 90 Tám
Em xin cập nhật danh sách tạm tính. Các anh tranh thủ xác nhận đăng ký và gửi cho em "dòng chữ tên xe cần in" sớm sớm đặng em có thể hoàn thành nhiệm vụ được chu đáo nhé.

1. Bản (Mustang) *
2. Đệ (Mustang)
3. Đức (Giai Xòm) *
4. Dũng (Lang bạt)
5. Duy (Suối Mơ, anh có nhiều xe, vầy làm mấy chiếc đây?) *
6. Hải (Gà Lôi) *
7. Hân (Jeep)
8. Hoàng (Buglover, hội trưởng) *
9. Hùng (Classic Car VN, anh có nhiều xe, vầy làm mấy chiếc đây?) *
10. Kha (Jnr, 2 chiếc) *
11. Luân (Suối Tiên) *
12. Ngọc (VW German) *
13. Nhẫn (VW Beetle)
14. San (VW Beetle) *
15. Tâm (Cá kHô, 2 chiếc) *
16. Toàn Tắc Xông) *
17. Trường (N360) *
18. Tuấn (Tắc Xông, 2 chiếc) *
19. Tuấn Đăng (Jeep)
20. Vũ (Peugeot) *

21. Tâm (Toyota 1979) *
22. Hùng (LA N360) *
23. Khôi (Volkswagen Beetle - 1968) *
24. ... ...

Em nghĩ các anh có thể trao đổi số cho nhau, nếu thấy thích, hehehe. Làm sao cho anh em chúng ta ai ai cũng vui là tốt rồi.
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
20/10/08
603
4
18
47
cyberedsun nói:
Em xin cập nhật danh sách tạm tính. Các anh tranh thủ xác nhận đăng ký và gửi cho em "dòng chữ tên xe cần in" sớm sớm đặng em có thể hoàn thành nhiệm vụ được chu đáo nhé.

1. Bản (Mustang) *
2. Đệ (Mustang)
3. Đức (I Like Classic Car)
4. Dũng (Lang bạt)
5. Duy (Suối Mơ, anh có nhiều xe, vầy làm mấy chiếc đây?) *
6. Hải (Gà Lôi) *
7. Hân (Jeep)
8. Hoàng (Buglover, hội trưởng) *
9. Hùng (Classic Car VN, anh có nhiều xe, vầy làm mấy chiếc đây?) *
10. Kha (Jnr, 2 chiếc) *
11. Luân (Suối Tiên) *
12. Ngọc (VW German) *
13. Nhẫn (VW Beetle)
14. San (VW Beetle) *
15. Tâm (Cá kHô, 2 chiếc) *
16. Toàn Tắc Xông) *
17. Trường (N360) *
18. Tuấn (Tắc Xông, 2 chiếc) *
19. Tuấn Đăng (Jeep)
20. Vũ (Peugeot) *

21. Tâm (Toyota 1979) *
22. Hùng (LA N360) *
23. Khôi (Volkswagen Beetle - 1968) *
24. ... ...

Em nghĩ các anh có thể trao đổi số cho nhau, nếu thấy thích, hehehe. Làm sao cho anh em chúng ta ai ai cũng vui là tốt rồi.
 
Last edited by a moderator: