Hạng C
4/10/10
903
29
28
52
Không 90 33 55 90 Tám
Hạng C
15/3/12
529
8
18
Danh sách đến trưa 20/08:

1. Anh Cá Hô - DS21 - 2l 1n
2. Anh Cyberedsun - Traction Avant - 2l 2n
3. Anh Samurai - Peugeot 203 - 2l
4. Anh VWGerman - Váy Đức - 2l
5. Anh Classic Car VN - Abarth - 1l 1n
6. Anh Classic Car VN - Audi - 1l 1n
7. Anh Tugaloi - Peugeot 203 - 2l 2n
8. Bác First News - VW convertible - 1l
9. Bác Bửu - Mercedes 190 - 2l 2n
10 Bác Phước - VW beetle -2l
11. Anh HoangGia (Già mà Hoang) - Beetle - 2l 2n
12. Anh Tô Mì Duy - Belair - 2n
13. Anh Man Khôi - VW - 2l
14. Anh toyota1979 1l 1n
15. Mr PAT - VW Bus Van - 2l
16. Anh An KTX - VW bug - 2l
17. Anh Dũng BCA - VW bug - 2l
18. Anh Bản - Ford Mustang - 2l
19. Anh Đệ Vũng Tàu - Ford Msutang - 2l 2n
20. Anh HungLA - Peugeot 404 - 2l
21. Anh Nguyen Quang Minh Phu - BMW - 2l
22. Anh Bảo - Romestworld - 2l
23. Anh LittleZero - VW Beetle - 2l
24. Anh Vespalangbat - Ponton già - 1l
25. Anh Giaixom - Honda N600 - 2l 2n
26. Anh Thịnh - Peugeot 203 - 2L
27. Mr.Nguyen Van Thanh - Peugeot 505 - 1L

28. ... ... ... Kính mời các anh chị đăng ký tham gia!
 
Hạng C
15/3/12
529
8
18
Cyberedsun đã viết:
Chốt sổ đến 15h00 hôm nay là:
- Lớn 58 người
- Trẻ em 15
- Xe 31 chiếc + 2 chiếc đang chưng bày tại Hải Vị Resort = 33 chiếc
1. Anh Cá Hô - DS21 - 2l 1n
2. Anh Cyberedsun - Traction Avant - 2l 2n
3. Anh Samurai - Peugeot 203 - 2l
4. Anh VWGerman - Váy Đức - 2l
5. Anh Classic Car VN - Abarth - 1l 1n
6. Anh Classic Car VN - Audi - 1l 1n
7. Anh Tugaloi - Peugeot 203 - 2l 2n
8. Bác First News - VW convertible - 1l
9. Bác Bửu - Mercedes 190 - 2l 2n
10 Bác Phước - VW beetle -2l
11. Anh HoangGia (Già mà Hoang) - Beetle - 2l 2n
12. Anh Tô Mì Duy - Belair - 2n
13. Anh Man Khôi - VW - 2l
14. Anh toyota1979 1l 1n
15. Mr PAT - VW Bus Van - 2l
16. Anh An KTX - VW bug - 2l
17. Anh Dũng BCA - VW bug - 2l
18. Anh Bản - Ford Mustang - 2l
19. Anh Đệ Vũng Tàu - Ford Msutang - 2l 2n
20. Anh HungLA - Peugeot 404 - 2l
21. Anh Nguyen Quang Minh Phu - BMW - 2l
22. Anh Bảo - Romestworld - 2l
23. Anh LittleZero - VW Beetle - 2l
24. Anh Vespalangbat - Ponton già - 1l
25. Anh Giaixom - Honda N600 - 2l 2n
26. Anh Thịnh - Peugeot 203 - 2L
27. Mr.Nguyen Van Thanh - Peugeot 505 - 1L
28. Anh Liêm - Honda N360 - 2l
29. Bác Cường - VW Bọ
30. Mrs Diệp - Châu - VW Bọ
31. 1 bác em ko nhớ tên - 1 xe 4 bánh .
32. Mercedes 190 - Hải Vị
33. VW Bug Mui trần - Hải Vị

thêm 3 xe đăng ký với chúng ta ngay từ ngày đầu do sơ xuất nên tới giờ chưa có tên . xin thành thật xin lỗi các bác ."
 
Hạng C
15/3/12
529
8
18
Thống kê quân ngũ và khí tài:

- Người lớn: 61
- Trẻ em: 15
- Xe: 34 chiếc.

Trong đó có 21 loại xe như sau:
+ Peugeot 203 Berline: 2
+ Peugeot 203 Familiale: 1
+ Peugeot 404 Berline 1
+ Peugeot 505 Sedan 1
+ Citroen Traction Avant 11 CV 2
+ Citroen DS21 Pallas 1
+ VW Thùng, máy nước 1
+ VW Thùng 1700 1
+ Fiat Abarth 1
+ VW Romestworld 1
+ VW Con bọ mui cứng 7
+ VW Bọ mui trần 3
+ AUDI Classic sedan 1
+ Mercedes 190 2
+ Chevy BELAIR 1
+ Toyota MK II 1
+ Ford Mustang Couple 1
+ Ford mustang Convert 1
+ BMW 1
+ Honda N360 2
+ "Xe gì không nhớ" 1

Thống kê theo quốc tịch xe:
- Pháp: 8.
- Đức: 17.
- Ý : 1
- Nhật: 3
- Mỹ: 3
- Không biết: 1
 
Last edited by a moderator: