Thảo Luật Chung Saigon dời đô

15/5/21
561
1.418
93
31
Nếu sg khó quy hoạch quá thì lấy huyện nhơn trạch xây một tp mới rộng bằng sg được ko mấy anh?
Saigon dời đô