BA3 confirmed
Hạng B2
31/7/14
328
280
63
Đà Lạt bác ơi, máy và gầm em làm cách đây hơn 2 năm rồi, bác xem lại bài cũ ah
Saigon Lada Club Facebook (Thông tin và chia sẽ về Lada)
 
BA3 confirmed
Hạng B2
31/7/14
328
280
63
Từ trang 53. Bác đọc lại topic từ dầu sẽ có nhiều xe làm
Tút bộ ống và van hang nhiệt,chính xac chỉ còn cái vỏ van
Saigon Lada Club Facebook (Thông tin và chia sẽ về Lada)