Hạng B2
23/6/12
392
6.877
93
Qua lễ còn ít lúa, tính mua con SS note 9. E đang sài porn 7 và con A6+. Con A6+ mía lao quá chơi game bị lag. Vậy mua note9 được hok mí a.
Xin đa tạ.
 
Mun confirmed
Hạng D
1/4/10
2.165
14.008
113
cái note 8, viết chữ bằng bút rồi convert ra file văn bản được ko các anh?
 
Mun confirmed
Hạng D
1/4/10
2.165
14.008
113
cái note 8, viết chữ bằng bút rồi convert ra file văn bản được ko các anh?
bọn xài note chưa bao giờ dùng ứng dụng này nhỉ?