Hạng D
1/11/07
2.104
8
38
48
Bắc Tây Nguyên
Trong tương lai ...2-3 năm tới em sẽ tìm lại một em 90-96 ...
Em đang mai phục một số em .... ví như:
90-91EX: Hồng phấn (chờ chủ mới bán lại)- ưu tiên 1. Hai em xanh xanh ở Tây nguyên. AT thì mần em nòng súng, 2 cửa thì phục em đen của alibaba...
92-93EX, LX: Em ngọc lão bui, em xanh của TĐC, em xanh của già Hy,...
94-96: Em ngọc lão râu, em xanh lão chip em AT này là em ghiền nhứt,....
90-96 MT thì còn nhiều em nữa... rất đáng mai phục. Còn em AT nào nữa không ta?
Các em có tên trên ... cẩn thận...
Mời các bác góp ý....
 
Hạng D
23/11/09
1.608
6
38
36
accord_qng nói:
Trong tương lai ...2-3 năm tới em sẽ tìm lại một em 90-96 ...
Em đang mai phục một số em .... ví như:
90-91EX: Hồng phấn (chờ chủ mới bán lại)- ưu tiên 1. Hai em xanh xanh ở Tây nguyên. AT thì mần em nòng súng, 2 cửa thì phục em đen của alibaba...
92-93EX, LX: Em ngọc lão bui, em xanh của TĐC, em xanh của già Hy,...
94-96: Em ngọc lão râu, em xanh lão chip em AT này là em ghiền nhứt,....
90-96 MT thì còn nhiều em nữa... rất đáng mai phục. Còn em AT nào nữa không ta?
Các em có tên trên ... cẩn thận...
Mời các bác góp ý....
ặc ặc... có em xanh của e trong ds đen...ghe quá
 
Hạng F
17/5/09
18.999
2.066
113
Gialai
zậy là trong sô các ẻm mà lão bột mỳ định dê hỏng có ẻm guột- quá hên:D:D:D
chipmap nói:
accord_qng nói:
Trong tương lai ...2-3 năm tới em sẽ tìm lại một em 90-96 ...
Em đang mai phục một số em .... ví như:
90-91EX: Hồng phấn (chờ chủ mới bán lại)- ưu tiên 1. Hai em xanh xanh ở Tây nguyên. AT thì mần em nòng súng, 2 cửa thì phục em đen của alibaba...
92-93EX, LX: Em ngọc lão bui, em xanh của TĐC, em xanh của già Hy,...
94-96: Em ngọc lão râu, em xanh lão chip em AT này là em ghiền nhứt,....
90-96 MT thì còn nhiều em nữa... rất đáng mai phục. Còn em AT nào nữa không ta?
Các em có tên trên ... cẩn thận...
Mời các bác góp ý....
ặc ặc... có em xanh của e trong ds đen...ghe quá
 
Chi Hội Trưởng HFC
19/12/08
18.843
3.963
113
53
chắc cà đao
accord_qng nói:
Trong tương lai ...2-3 năm tới em sẽ tìm lại một em 90-96 ...
Em đang mai phục một số em .... ví như:
90-91EX: Hồng phấn (chờ chủ mới bán lại)- ưu tiên 1. Hai em xanh xanh ở Tây nguyên. AT thì mần em nòng súng, 2 cửa thì phục em đen của alibaba...
92-93EX, LX: Em ngọc lão bui, em xanh của TĐC, em xanh của già Hy,...
94-96: <span style=""color: #ff0000;"">Em ngọc lão râu</span>, em xanh lão chip em AT này là em ghiền nhứt,....
90-96 MT thì còn nhiều em nữa... rất đáng mai phục. Còn em AT nào nữa không ta?
Các em có tên trên ... cẩn thận...
Mời các bác góp ý....
Em LX cũng bị truy nã.......chít em gồi.
 
Hạng F
16/4/08
7.470
2.745
113
May hỏng có xe em trong đó!:D
Mà bác Hải ơi! Sưu tầm em nào ngoài Hội đi, để anh em biết thêm, chứ nhìn mẹc mấy em trong hội hoài chán lắm!