Tập Lái
17/6/18
18
16
4
35
Em vừa mới sang tên xe cũ và bấm biển định danh mới xong. Tuy nhiên đăng kiểm của xe còn hơn 1 năm nữa thì em có phải đi đổi đăng kiểm hay không (Vì đăng kiểm vẫn in bs cũ)?

Sang tên xe xong có phải đăng kiểm lại không?
*Ảnh minh họa
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
Super Moderators
31/3/12
2.407
11.255
113
HCM
Em vừa mới sang tên xe cũ và bấm biển định danh mới xong. Tuy nhiên đăng kiểm của xe còn hơn 1 năm nữa thì em có phải đi đổi đăng kiểm hay không (Vì đăng kiểm vẫn in bs cũ)?

View attachment 3047558*Ảnh minh họa
Về mặt pháp lý không cần đăng kiểm lại. Có số khung số máy xe bạn trên đó nên việc thay BS không ảnh hưởng.

Nếu còn đăng kiểm hơn 1 năm và bạn rãnh rỗi thì đổi ĐK mới theo BS mới luôn cho đồng bộ còn bận thì cứ giữ nguyên tới kỳ đăng kiểm thì đăng kiểm lại luôn.
 
Hạng D
15/3/12
2.412
16.768
113
Đồng Nai
Về mặt pháp lý không cần đăng kiểm lại. Có số khung số máy xe bạn trên đó nên việc thay BS không ảnh hưởng.

Nếu còn đăng kiểm hơn 1 năm và bạn rãnh rỗi thì đổi ĐK mới theo BS mới luôn cho đồng bộ còn bận thì cứ giữ nguyên tới kỳ đăng kiểm thì đăng kiểm lại luôn.
chuẩn
 
  • Like
Reactions: bstangquocchi
Hạng D
8/4/12
2.122
6.481
113
Đăng kiểm là theo số khung số máy chứ không theo biển số nên đăng kiểm hiện tại còn hạn thì cứ để vậy mà chạy, đến khi gần hết hạn đăng kiểm hiện tại thì hẳn đi đăng kiểm mới.
 
Hạng B2
12/4/23
142
1.011
93
34
Em vừa mới sang tên xe cũ và bấm biển định danh mới xong. Tuy nhiên đăng kiểm của xe còn hơn 1 năm nữa thì em có phải đi đổi đăng kiểm hay không (Vì đăng kiểm vẫn in bs cũ)?

View attachment 3047558*Ảnh minh họa
Ko
Dái đk theo số khung, máy! Tên chủ ko quan chọng!