Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 85 đang được Bộ GTVT tổ chức lấy ý kiến bộ, ngành liên quan, hiệp hội, doanh nghiệp, tổng hợp báo cáo trước ngày 7/11. Nếu được thông qua, Thông tư mới sẽ góp phần đẩy nhanh thủ tục kiểm định tại các trung tâm đăng kiểm.
Một số nội dung của thông tư 85 của bộ GTVT được dự thảo sửa đổi : Xem tại đây !
Đối với dòng xe con, xe bán tải khi độ phụ kiện mà không thay đổi kết cấu, kích thước xe có thể không cần làm hồ sơ thiết kế cải tạo. Dự thảo này sẽ mở đường cho anh em thoải mái độ xe theo phong cách.
Một số phụ kiện xe bán tải không làm thay đổi kết cấu xe, kích thước xe anh em tham khảo:
Đèn pha Ford Ranger 2023
Sắp tới có thể không cần lập hồ sơ cải tạo khi lắp các phụ kiện cho xe

Nắp thùng cuộn điện
Sắp tới có thể không cần lập hồ sơ cải tạo khi lắp các phụ kiện cho xe

Mặt calang xe bán tải
Sắp tới có thể không cần lập hồ sơ cải tạo khi lắp các phụ kiện cho xe


Còn rất nhiều phụ kiện xe bán tải khác chưa liệt kê hết để bạn tham khảo. Hãy liên hệ với chúng tôi DNL Auto tại TPHCM để biết thêm chi tiết về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.