Hạng C
6/8/17
593
426
73
bốn bể
một đôi giày tốt đi khoảng 2 năm. tiền đánh giầy trong 2 năm cũng chỉ khoảng 6-700k. thôi để các cháu nó đánh còn có thêm thu nhập