Hạng F
29/10/16
11.868
23.984
113
Pháp
Cái đó lại càng dễ fixx nữa, gọt cục caosu đi là xong
2022 xe mới sẽ có hộp đen. Nếu có tai nạn mà nó 181 kms/h là xong. Chưa tính bảo hành. Trừ khi ... chơi xe nầy sau 3 năm hay hết bảo hành. Tha hồ quậy...
 
9/5/16
4.057
4.226
113
Bình Phước
2022 xe mới sẽ có hộp đen. Nếu có tai nạn mà nó 181 kms/h là xong. Chưa tính bảo hành. Trừ khi ... chơi xe nầy sau 3 năm hay hết bảo hành. Tha hồ quậy...
Đã độ xe mà đụng đến ecu thì có ai sợ bị phạt đâu anh. Còn chuyện tai nạn là hi hữu mà. Ở vn này chạy 150 là quá rồi, chứ 180 chắc ít ai dám đạp, đường bé, đông xe, dễ sự cố lắm. Còn autobahn thì lại k giới hạn tốc độ, k lo phạt phê gì.