Setup phòng giải trí gia đình

Hạng C
26/10/16
683
12.611
93
20
Xác nhận
confirm
Vừa để xem phim vừa để tụ tập bạn bè karaoke...
hóng các anh chia sẻ từ thiết kế cách âm phòng ốc cho đến đầu tư trang thiết bị.
 
Hạng C
26/10/16
683
12.611
93
20
Xác nhận
confirm
mời cafe đi rồi bàn cho
Nhất định dồi sẽ nhờ anh tư vấn nhưng muốn mở thớt ae đã làm chia sẻ thêm, hình như có anh dì nick thích BMW cũng đã đầu tư ngon lành lắm thì phải?