Tập Lái
17/7/13
3
1
3
Trang này toàn nhạc losless cực khủng . Thích cái nữa là toàn được up lên các host nhanh , k phải mua acc hay đợi như các trang khac . Từ khi biết e cắm máy down suốt gần full ổ rồi . Ngoài ra thrang này cũng share nhiều thứ hay ho khác , các cụ tự khám phá nhé