Hán Nô
18/5/14
6.194
42.997
113
31
The Hán Nô
Việt Nam thu Thuế 4 xe Aston Martin DB11 mới chỉ bằng Tổng thu Ngân sách Tiền sử dụng Đất từ việc cho Chuyển đổi Mục đích Sử dụng Đất của Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng trong 1 năm

(Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng có diện tích bằng diện tích Lãnh thổ Quốc đảo Singapore)

số liệu Thu Ngân sách do anh @hector87 cung cấp
 
Hạng C
3/1/16
887
576
93
Bác tính giá nào, giá đầu mối thâu tại ruộng hay giá đóng bịch giao cho siêu thị?
Lúa thô của bà con nông dân thôi bác, chứ vào siêu thị qua bao nhiêu tầng lớp trung gian rồi bác, hic hic...
 
Hạng B2
19/7/17
377
441
63
Lúa thô của bà con nông dân thôi bác, chứ vào siêu thị qua bao nhiêu tầng lớp trung gian rồi bác, hic hic...
Tính chi vậy. Con này bèo lắm sau khi xài chán ra thì còn bán sắt vụn hay mấy cái chíp thu lại ít tiền mua cơm. Còn mấy thứ như THM, VTP,… mấy mươi nghìn tỏi ra đi còn tệ hơn tờ giấy chùi kìa.
 
Hạng D
15/11/13
3.420
3.971
113
Lúa thô của bà con nông dân thôi bác, chứ vào siêu thị qua bao nhiêu tầng lớp trung gian rồi bác, hic hic...
Bà con nông dân hiện đang bán gạo ST25 tại ruộng giá 8100đ/kg. Tức là 8tr1/tấn
Quy đổi xe này 25.1Ty ra được 3100 tấn ST25