Hạng B2
19/5/19
120
482
66
Chả hiểu da alcantara sang xịn mịn thế nào nhưng mà nhìn quả nội thất da 6 năm mà thế kia đúng là không ngửi được. Thà dùng da nappa như mấy con xe sang thôi thì trông không gớm thế.