Hạng C
5/4/12
885
2.863
93
Ho Chi Minh
Chỉ có cách hạ giá bằng CX5 mới hy vọng kéo khách thôi. CX5 thành chuẩn mực đong đếm ở VN rồi.