Hạng B2
30/9/14
171
253
63
Xác nhận
confirm
Mình lắp con Odel M6, nội địa đài loan, có 2tr7. nhưng báo biển báo và khoảng cách băng tiếng đài loan, ngon choét... 2 cam....
 
Hạng B2
25/5/11
101
20
18
www.facebook.com
Xác nhận
confirm
Xe bác xe gì?
Các dòng xe khác thì cam tự động tắt, riêng những dòng xe Ford thì tẩu thuốc luôn luôn có điện.
Nếu xe Ford muốn tắt máy tắt cam thì phải đấu nguồn chỗ khác.
chính xác là Ford bác nhé, bên bác có nhận thi công lại dây cam vô chỗ khác ko ?