Hạng B1
25/2/17
62
22
8
43
Chào các bác

Mời các bác xem video so sánh chi tiết 2 em cam hành trình Xiaomi 70mai Dash Cam Pro vs Vietmap Papago 51G.

Theo các bán 1 em 1tr3 và 1 em 4tr ai sẽ thắng?