Các bác sẽ lựa chọn mua Kia Sportage hay Hyundai Tucson thời điểm này?

  • Kia Sportage

    Bình chọn: 27 75,0%
  • Hyundai Tucson

    Bình chọn: 9 25,0%

  • Total voters
    36