Hạng B2
26/7/16
259
428
63
Mình đi cả 2 trên 1 cung đường.
Lúc đi bằng Xpan MT, trời mưa : Xe cách âm tốt, ngồi trong xe nói chuyện bình thường. Nhưng xe chòng chành, đi phố hơn 30km mà tới nơi ng ngồi sau đều mệt, cảm giác say xe.
Lúc về đi bằng XL7 MT: lên xe cảm giác rộng, thoáng hơn, gầm xe đi chắc, ko chòng chành, về tới nơi mọi ng ko ai bị say. Mỗi tội xe ồn hơn Xp.
 
Hạng D
16/11/20
1.483
3.840
113
36
Mình đi cả 2 trên 1 cung đường.
Lúc đi bằng Xpan MT, trời mưa : Xe cách âm tốt, ngồi trong xe nói chuyện bình thường. Nhưng xe chòng chành, đi phố hơn 30km mà tới nơi ng ngồi sau đều mệt, cảm giác say xe.
Lúc về đi bằng XL7 MT: lên xe cảm giác rộng, thoáng hơn, gầm xe đi chắc, ko chòng chành, về tới nơi mọi ng ko ai bị say. Mỗi tội xe ồn hơn Xp.
Bác cho em hỏi XL7 nào có bản MT thế ?