Hạng B2
10/5/11
427
5.240
103
Su quảng cáo giá 899 iL là xe 2019, rồi báo hết hàng,
qua bản 2020 cộng thêm 40-60, tùy màu nữa chứ o_O
iL 2019 nó chạy mấy tháng giờ hết hàng là phải rồi anh. Bản 2020 Eyesight thì chênh khoảng 60 củ đúng luôn anh