Hạng C
14/5/15
599
382
63
"Tiệm cận xe sang" là cách Thaco chém gió thôi chứ 2 con trên đều là xe cỏ.
Mà thả ra đấu solo thì Forester đập chết tươi 3008! Em xe sang giả cầy Sư tử chỉ được cái mã; còn Subaru chạy ngon nhưng đúng là thiết kế hơi già và kén khách.
mỗi người lựa chọn theo tiêu chí khác nhau anh ơi, ngon hay không tùy người dùng cảm nhận, hơn kém nhau vài chổ chứ chết tươi gì ở đây. Chổ tôi 3008 chạy nhiều ngoài đường chứ SBR thì lâu lâu mới thấy
 
Hạng D
1/6/08
1.269
5.460
113
15
mỗi người lựa chọn theo tiêu chí khác nhau anh ơi, ngon hay không tùy người dùng cảm nhận, hơn kém nhau vài chổ chứ chết tươi gì ở đây. Chổ tôi 3008 chạy nhiều ngoài đường chứ SBR thì lâu lâu mới thấy
Chắc anh ở hành tinh khác?
Chứ Sài Gòn thì giờ Forester chạy đầy, trong khi 5008 hay 3008 tìm đỏ con mắt. ;)