Hạng D
7/9/14
3.491
5.698
113
43
Sài Gòn
SoFC tụ hội 19/6/2016 để thay logo mới kèm số báo danh tiện thi bông hậu sau này ! hahahaa..
:3dcuoi::3dcuoi: :3dcuoi:

SoFC đồng loạt thay đổi "nhận diện thương hiệu" mới từ 19/6/2016 !!! ^_^

Em chân dài da tắm trắng đang khoe...giò!!! :3dquaytay:
SoFC đồng loạt thay đổi "nhận diện thương hiệu" mới từ 19/6/2016 !!! ^_^
Em này tiền độ chắc sắp hơn tiền mua xe rồi...:3dcuoi:
Độ từ trong ra ngoài, bên ngoài vào trong cục máy, trong máy sang âm thanh, âm thanh sang nội thất...
Cái dàn âm thanh độ chắc chục lần có, hôm wa mở nhạc bị quán ra "mời" vặn nhỏ hay đi chỗ khác, phá nhạc quán...kakakaka.... :3dtuongtu::3dtuongtu2::3dchedu:
Mà cứ 1-2 hôm lại nghe anh Hải Tứ chán đi độ lại cái mới nữa (!) :3dsoccer::3dnonyeu:
SoFC đồng loạt thay đổi "nhận diện thương hiệu" mới từ 19/6/2016 !!! ^_^
Bốc thăm thi ứng xử nè! :3dmuonan:
SoFC đồng loạt thay đổi "nhận diện thương hiệu" mới từ 19/6/2016 !!! ^_^
Kaka...lâu lâu các bác tập thủ công ! :3dnhacnon:
SoFC đồng loạt thay đổi "nhận diện thương hiệu" mới từ 19/6/2016 !!! ^_^
So7 hem phải chị Rờ 7 của Real đâu nhen! :3dquaytay:
SoFC đồng loạt thay đổi "nhận diện thương hiệu" mới từ 19/6/2016 !!! ^_^
Có chị Rờ Bảy thì phải có Messi 10
SoFC đồng loạt thay đổi "nhận diện thương hiệu" mới từ 19/6/2016 !!! ^_^
Cao thủ đích thân chỉ đạo nghệ thuật! :3duongbia:
SoFC đồng loạt thay đổi "nhận diện thương hiệu" mới từ 19/6/2016 !!! ^_^
"Động cơ" anh lấy số 35 là gì? Có nhu cầu "quyền lực" hem? :3dcuoigif::3dcuoigif::3dcuoigif:
SoFC đồng loạt thay đổi "nhận diện thương hiệu" mới từ 19/6/2016 !!! ^_^

Màu đỏ nhìn chất!!! :3dtanghoa::3dtangqua:
SoFC đồng loạt thay đổi "nhận diện thương hiệu" mới từ 19/6/2016 !!! ^_^
Xê Rờ Vê cũng mê SoFC...mang số báo danh 22
SoFC đồng loạt thay đổi "nhận diện thương hiệu" mới từ 19/6/2016 !!! ^_^

37 điểm danh! :3dhungio2:
SoFC đồng loạt thay đổi "nhận diện thương hiệu" mới từ 19/6/2016 !!! ^_^
37 kế 38 ! :3dchongchong:
SoFC đồng loạt thay đổi "nhận diện thương hiệu" mới từ 19/6/2016 !!! ^_^
Thành viên danh dự Genesis SBD27 của anh Quý ! :3dup:
SoFC đồng loạt thay đổi "nhận diện thương hiệu" mới từ 19/6/2016 !!! ^_^
SoFC đồng loạt thay đổi "nhận diện thương hiệu" mới từ 19/6/2016 !!! ^_^
SoFC đồng loạt thay đổi "nhận diện thương hiệu" mới từ 19/6/2016 !!! ^_^
 

Attachments