Hạng D
20/10/17
1.002
91
48
36
Được nhiều người ưa thích dòng âm thanh cao cấp hãng Bose thiết kế riêng cho các dòng xe Porsche , Audi...
Sorento bản full được trang bị 12 loa Bose thường, được tháo ra nâng cấp dòng cao hơn made in Mexico mạnh mẽ hơn hay hơn loa zin của xe rất nhiều.
Đầu tiên là thay nguyên ampli Bose 14 đường tiếng dòng cao cấp cho xe.
Sorento thay thế âm thanh đẳng cấp hơn 12 loa Bose zin của xe như thế nào?

Sorento thay thế âm thanh đẳng cấp hơn 12 loa Bose zin của xe như thế nào?
Sorento thay thế âm thanh đẳng cấp hơn 12 loa Bose zin của xe như thế nào?
Sorento thay thế âm thanh đẳng cấp hơn 12 loa Bose zin của xe như thế nào?
Sorento thay thế âm thanh đẳng cấp hơn 12 loa Bose zin của xe như thế nào?
Sorento thay thế âm thanh đẳng cấp hơn 12 loa Bose zin của xe như thế nào?
Sorento thay thế âm thanh đẳng cấp hơn 12 loa Bose zin của xe như thế nào?
Sorento thay thế âm thanh đẳng cấp hơn 12 loa Bose zin của xe như thế nào?
Sorento thay thế âm thanh đẳng cấp hơn 12 loa Bose zin của xe như thế nào?
Sorento thay thế âm thanh đẳng cấp hơn 12 loa Bose zin của xe như thế nào?

Còn tiếp...
Phần tiếp theo sẻ nâng cấp toàn bộ hệ thống loa của xe.