9/5/16
3.329
3.112
113
Bình Phước
giá này thì đập hộp E200 cho nó lành. Xe Mer giờ chạy lành lắm rồi, chứ có gì mà sợ. Một cái xe 5 năm tuổi mà giá như này thì...