Thảo Luận Subaru Badge Ownership

Tập Lái
24/6/08
14
0
0
Mã:
http://www.facebook.com/subaruofamerica?sk=app_124857294235381

Các bác subie vào đây đang kí badge làm avatar cho vui nè. Bác nào ỡ US thi Subaru sẽ gửi về để dán lên xe luôn.