Hạng D
20/10/17
1.152
98
48
38
Sau khi nhận xe mới việc đầu tiên là nâng cấp âm thanh cho chiếc xe nó hay hơn mượt mà hơn âm thanh nguyên bản.
Gói nâng cấp âm thanh Bose made in Mexico gồm 4 loa cánh 2 loa treble được nhiều khách hàng lắp đặt.
Dòng loa nổi tiếng trang bị trên các dòng xe cao cấp với âm thanh mạnh mẽ sôi động.
Cấu hình ngon bổ rẻ thật bất ngờ với âm hình của hãng Bose mang lại.
Subaru Forester và gói nâng cấp âm thanh hay mang lại.
Subaru Forester và gói nâng cấp âm thanh hay mang lại.
Subaru Forester và gói nâng cấp âm thanh hay mang lại.
Subaru Forester và gói nâng cấp âm thanh hay mang lại.
Subaru Forester và gói nâng cấp âm thanh hay mang lại.
Subaru Forester và gói nâng cấp âm thanh hay mang lại.
Subaru Forester và gói nâng cấp âm thanh hay mang lại.
Subaru Forester và gói nâng cấp âm thanh hay mang lại.
Subaru Forester và gói nâng cấp âm thanh hay mang lại.
Subaru Forester và gói nâng cấp âm thanh hay mang lại.
Subaru Forester và gói nâng cấp âm thanh hay mang lại.
Subaru Forester và gói nâng cấp âm thanh hay mang lại.
Subaru Forester và gói nâng cấp âm thanh hay mang lại.
Subaru Forester và gói nâng cấp âm thanh hay mang lại.
Subaru Forester và gói nâng cấp âm thanh hay mang lại.
Subaru Forester và gói nâng cấp âm thanh hay mang lại.
Subaru Forester và gói nâng cấp âm thanh hay mang lại.
Subaru Forester và gói nâng cấp âm thanh hay mang lại.
Subaru Forester và gói nâng cấp âm thanh hay mang lại.
Subaru Forester và gói nâng cấp âm thanh hay mang lại.
Subaru Forester và gói nâng cấp âm thanh hay mang lại.


☎: 0977360086 Hiếu
Chuyên loa amplifer tháo xe sang.
Độ âm thanh xe chuyên nghiệp.
FB: Loa Oto Hieu